Wednesday night series 3

Wednesday night 2013 series

A Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: PHRFTOT, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Race 1   R2   R3   R4   R5   R6   Total Nett
1st A One More Time Farr 30 USA 28 RNSYS Steeves / Gale Ed / Rob 51 (13.0 RET) 1.0 1.0 2.0 DNC 1.0 2.0 20.0 7.0
2nd A Wikked Mumm30 66 RNSYS Holden Mark 51 1.0 (14.0 DSQ) 2.0 2.0 DNC 2.0 5.0 26.0 12.0
3rd A Hula Bene 36.7 109 RNSYS Grantmyre John 75 5.0 4.0 6.0 2.0 DNC 4.0 (9.0) 30.0 21.0
4th A Magic Bus Farr 40 5095 RNSYS Hardy Greg -3 4.0 2.0 (12.0 DNC) 2.0 DNC 3.0 12.0 DNC 35.0 23.0
5th A Venturesome Farr30 47 RNSYS Maloney Ben 51 6.0 5.0 9.0 2.0 DNC (11.0 DNC) 3.0 36.0 25.0
6th A McMac J105 506 RNSYS MacDonald Rory 87 (7.0) 7.0 5.4 RDGa 2.0 DNC 7.0 4.0 32.4 25.4
7th A WISC J109 311 RNSYS Rafuse Paul 66 2.0 (10.0) 6.0 RDGa 2.0 DNC 6.0 10.0 36.0 26.0
8th A Crackerjack!!! J35 25444 RNSYS Traves Peter 72 3.0 9.0 5.0 2.0 DNC (11.0 DNC) 7.0 37.0 26.0
9th A Third Wave CC37 311 RNSYA Davies Steve 63 (13.0 DNC) 8.0 3.0 2.0 DNC 5.0 12.0 DNC 43.0 30.0
10th A Baboon J35 34434 RNSYS Smith Dave 72 8.0 6.0 7.0 1.0 9.0 (11.0) 42.0 31.0
11th A Brilliance J120 144 RNSYS Calder Richard 51 (13.0 DNC) 3.0 4.0 2.0 DNC 11.0 DNC 12.0 DNC 45.0 32.0
12th A Black Pearl J120 51450 RNSYS Leighton Ross 51 9.0 (11.0) 8.0 2.0 DNC 10.0 6.0 46.0 35.0
13th A Team Ocean Melges 135 135   Roy John 27 13.0 DNC (14.0 DNC) 12.0 DNC 2.0 DNC 11.0 DNC 1.0 53.0 39.0
14th A Helms Deep Soto40 54340 RNSYS Sutton Mike -12 11.0 (12.0) 12.0 DNC 2.0 DNC 8.0 12.0 DNC 57.0 45.0
15th A Koobalibra   59115 RNSYS Barlow Dave 63 13.0 DNC (14.0 DNC) 12.0 DNC 2.0 DNC 11.0 DNC 8.0 60.0 46.0
16th A Ramillies Bene44.7 52556 RNSYS Wilson James 39 10.0 (14.0 DNC) 12.0 DNC 2.0 DNC 11.0 DNC 12.0 DNC 61.0 47.0

B Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: PHRFTOT, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Race 1   R2   R3   R4   R5   R6   Total Nett
1st B Silver Woman J29 84375 RNSYS Childs Andrew 108 2.0 1.0 (8.0 DNC) 1.0 DNC 1.0 2.0 15.0 7.0
2nd B Highlander Dehler 34440 RNSYS Pride Dan 126 1.0 2.0 1.0 1.0 DNC 2.0 (6.0) 13.0 7.0
3rd B Goat whisperer J80 121 RNSYS Robertson Dale 123 (5.0) 3.0 2.0 1.0 DNC 4.0 3.0 18.0 13.0
4th B JZeusII9 J29 72 RNSYS Hestletine John 126 (8.0 DNC) 8.0 DNC 5.0 1.0 DNC 3.0 1.0 26.0 18.0
5th B Flux J30 256 RNSYS McNeil Jordan 135 3.0 4.0 (8.0 DNC) 1.0 DNC 7.0 5.0 28.0 20.0
6th B Mischief CC 40 22440 RNSYS Jeff Coswell 87 4.0 5.0 4.0 1.0 DNC 6.0 (7.0) 27.0 20.0
7th B Glenesk Tartan 32 RNSYS Archibald Michael 108 8.0 DNC 8.0 RET 3.0 1.0 DNC (9.0 DNC) 8.0 DNC 37.0 28.0
8th B Foxfire J29 57 RNSYS Morrison Mac 108 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 DNC (9.0 DNC) 4.0 38.0 29.0
9th B Agent 99 CC99 99050 RNSYS Crutcher Rob 99 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 DNC 5.0 8.0 DNC 38.0 30.0
10th B Satisfaction J29 63 RNSYS Mason Jim 108 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 1.0 DNC (9.0 DNC) 8.0 DNC 40.0 31.0
11th B Favorite Child J29 235 RNSYS Norwood Erin/Carlisle 108 8.0 DNC 6.0 8.0 DNC 1.0 DNC (9.0 DNC) 8.0 DNC 40.0 31.0
12th B Equilibrium Sigma33 34342 RNSYS Napier Michael 150 6.0 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 DNC (9.0 DNC) 8.0 DNC 40.0 31.0
13th B Just add Water J30 068 RNSYS Baker Jesleine 135 7.0 8.0 DNC 7.0 1.0 DNC (9.0 DNC) 8.0 DNC 40.0 31.0
14th B Seasmoke Bavaria 38 543999 RNSYS Evans Mike 123 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 DNC 8.0 8.0 DNC 41.0 33.0

C Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: PHRFTOT, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Race 1   R2   R3   R4   R5   R6   Total Nett
1st C Yellow Kirby Kirby 25 27 RNSYS Ritchie Alex 171 1.0 3.0 3.0 6.0 DNC (13.0 DNC) 1.0 27.0 14.0
2nd C Sunnyvale J24 3599 RNSYS Wickwire Peter 162 (11.0 DNC) 4.0 2.0 6.0 DNC 1.0 2.0 26.0 15.0
3rd C Juvenile Deliquant J24 4013 RNSYS Murphy Ted 162 (11.0 DNC) 2.0 1.0 6.0 DNC 3.0 5.0 28.0 17.0
4th C Moto Moto Soling 80 RNSYS Kazan Fazim 156 3.0 (17.0 DNC) 5.0 1.0 13.0 DNC 9.0 DNC 48.0 31.0
5th C Hypewave J24 3968 RNSYS Veinot Chris 162 2.0 6.0 8.0 6.0 DNC (9.0) 9.0 DNC 40.0 31.0
6th C Hummin Soling 230 RNSYS Haliburton Bill 156 11.0 DNC 5.0 (17.0 DNC) 6.0 DNC 2.0 9.0 DNC 50.0 33.0
7th C Kapalua J22 311 RNSYS Lang Beno 177 (10.0) 8.0 4.0 4.0 8.0 9.0 DNC 43.0 33.0
8th C Overdrawn J22 76 RNSYS Adams William 177 6.0 7.0 10.0 2.0 (13.0 DNC) 9.0 DNC 47.0 34.0
9th C Jammin J24 42 RNSYS Hamblin Nick 162 11.0 DNC 9.0 (17.0 DNC) 6.0 DNC 4.0 4.0 51.0 34.0
10th C Luna J22 787 RNSYS Landry Mary Lou 177 5.0 (14.0) 11.0 5.0 7.0 9.0 DNC 51.0 37.0
11th C Hornpipe Bluenose 45 RNSYS Murphy Matt 240 4.0 10.0 9.0 6.0 DNC (13.0 DNC) 9.0 DNC 51.0 38.0
12th C Sticky Fingers J24 2246 RNSYS Whynot John 162 11.0 DNC 1.0 (17.0 DNC) 6.0 DNC 13.0 DNC 9.0 DNC 57.0 40.0
13th C Barely Legal J24 2917 RNSYS Jono Reid 162 11.0 DNC (17.0 DNC) 14.0 6.0 DNC 6.0 3.0 57.0 40.0
14th C Fred J24 3717 RNSYS Traves Michael 162 11.0 DNC 11.0 6.0 6.0 DNC (13.0 DNC) 7.0 54.0 41.0
15th C Gem J22 601 RNSYS Greenwood Peter 177 8.0 (15.0) 12.0 3.0 12.0 9.0 RET 59.0 44.0
16th C Osprey Bene 30.5 41848 RNSYS MacEachern Todd 165 11.0 DNC 12.0 (13.0) 6.0 DNC 11.0 6.0 59.0 46.0
17th C Acoustic Shark 24 104 RNSYS Sargeant Peter 228 11.0 DNC (17.0 DNC) 7.0 6.0 DNC 13.0 DNC 9.0 DNC 63.0 46.0
18th C Black Russian Kirby 25 85 RNSYS Coughlin Margo 171 9.0 13.0 (15.0) 6.0 DNC 10.0 9.0 DNC 62.0 47.0
19th C Adrenaline Rush J24 4331 RNSYS Blunden Gregory 162 11.0 DNC (17.0 DNC) 17.0 DNC 6.0 DNC 5.0 9.0 DNC 65.0 48.0
20th C Turning for Turtles J24 4101 RNSYS LaRoche Sarah 162 7.0 16.0 (17.0 DNC) 6.0 DNC 13.0 DNC 9.0 DNC 68.0 51.0
21st C Sambro J22 2 RNSYS Palardy Daniel 189 11.0 DNC (17.0 DNC) 16.0 6.0 DNC 13.0 DNC 9.0 DNC 72.0 55.0

Race 1 - A Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 A Wikked Mumm30 66 RNSYS Holden Mark 51 1:11:00 1:25:40 1.0
2 A WISC J109 311 RNSYS Rafuse Paul 66 1:15:46 1:29:06 2.0
3 A Crackerjack!!! J35 25444 RNSYS Traves Peter 72 1:17:58 1:30:46 3.0
4 A Magic Bus Farr 40 5095 RNSYS Hardy Greg -3 1:09:54 1:33:04 4.0
5 A Hula Bene 36.7 109 RNSYS Grantmyre John 75 1:21:56 1:34:54 5.0
6 A Venturesome Farr30 47 RNSYS Maloney Ben 51 1:18:56 1:35:14 6.0
7 A McMac J105 506 RNSYS MacDonald Rory 87 1:24:54 1:36:25 7.0
8 A Baboon J35 34434 RNSYS Smith Dave 72 1:22:57 1:36:34 8.0
9 A Black Pearl J120 51450 RNSYS Leighton Ross 51 1:25:35 1:43:16 9.0
10 A Ramillies Bene44.7 52556 RNSYS Wilson James 39 1:28:32 1:49:06 10.0
11 A Helms Deep Soto40 54340 RNSYS Sutton Mike -12 1:21:50 1:50:52 11.0
12 A One More Time Farr 30 USA 28 RNSYS Steeves / Gale Ed / Rob 51 RET   13.0
12 A Third Wave CC37 311 RNSYA Davies Steve 63 DNC   13.0
12 A Brilliance J120 144 RNSYS Calder Richard 51 DNC   13.0
12 A Team Ocean Melges 135 135   Roy John 27 DNC   13.0
12 A Koobalibra   59115 RNSYS Barlow Dave 63 DNC   13.0

R2 - A Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 A One More Time Farr 30 USA 28 RNSYS Steeves / Gale Ed / Rob 51 1:04:46 1:18:09 1.0
2 A Magic Bus Farr 40 5095 RNSYS Hardy Greg -3 0:59:40 1:19:26 2.0
3 A Brilliance J120 144 RNSYS Calder Richard 51 1:06:28 1:20:12 3.0
4 A Hula Bene 36.7 109 RNSYS Grantmyre John 75 1:10:02 1:21:07 4.0
5 A Venturesome Farr30 47 RNSYS Maloney Ben 51 1:08:12 1:22:17 5.0
6 A Baboon J35 34434 RNSYS Smith Dave 72 1:12:36 1:24:31 6.0
7 A McMac J105 506 RNSYS MacDonald Rory 87 1:15:29 1:25:43 7.0
8 A Third Wave CC37 311 RNSYA Davies Steve 63 1:13:14 1:26:34 8.0
9 A Crackerjack!!! J35 25444 RNSYS Traves Peter 72 1:14:34 1:26:48 9.0
10 A WISC J109 311 RNSYS Rafuse Paul 66 1:16:12 1:29:37 10.0
11 A Black Pearl J120 51450 RNSYS Leighton Ross 51 1:15:25 1:31:00 11.0
12 A Helms Deep Soto40 54340 RNSYS Sutton Mike -12 1:15:11 1:41:51 12.0
13 A Wikked Mumm30 66 RNSYS Holden Mark 51 DSQ   14.0
13 A Team Ocean Melges 135 135   Roy John 27 DNC   14.0
13 A Koobalibra   59115 RNSYS Barlow Dave 63 DNC   14.0
13 A Ramillies Bene44.7 52556 RNSYS Wilson James 39 DNC   14.0

R3 - A Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 A One More Time Farr 30 USA 28 RNSYS Steeves / Gale Ed / Rob 51 0:39:52 0:48:06 1.0
2 A Wikked Mumm30 66 RNSYS Holden Mark 51 0:40:53 0:49:20 2.0
3 A Third Wave CC37 311 RNSYA Davies Steve 63 0:42:38 0:50:23 3.0
4 A Brilliance J120 144 RNSYS Calder Richard 51 0:42:32 0:51:19 4.0
5 A Crackerjack!!! J35 25444 RNSYS Traves Peter 72 0:45:52 0:53:24 5.0
6 A McMac J105 506 RNSYS MacDonald Rory 87 RDGa 1:11:37 5.4
7 A Hula Bene 36.7 109 RNSYS Grantmyre John 75 0:46:46 0:54:10 6.0
7 A WISC J109 311 RNSYS Rafuse Paul 66 RDGa 1:15:27 6.0
9 A Baboon J35 34434 RNSYS Smith Dave 72 0:47:24 0:55:11 7.0
10 A Black Pearl J120 51450 RNSYS Leighton Ross 51 0:46:23 0:55:58 8.0
11 A Venturesome Farr30 47 RNSYS Maloney Ben 51 0:48:11 0:58:08 9.0
12 A Magic Bus Farr 40 5095 RNSYS Hardy Greg -3 DNC   12.0
12 A Team Ocean Melges 135 135   Roy John 27 DNC   12.0
12 A Helms Deep Soto40 54340 RNSYS Sutton Mike -12 DNC   12.0
12 A Koobalibra   59115 RNSYS Barlow Dave 63 DNC   12.0
12 A Ramillies Bene44.7 52556 RNSYS Wilson James 39 DNC   12.0

R4 - A Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 A Baboon J35 34434 RNSYS Smith Dave 72 0:38:20 0:44:38 1.0
2 A One More Time Farr 30 USA 28 RNSYS Steeves / Gale Ed / Rob 51 DNC   2.0
2 A Wikked Mumm30 66 RNSYS Holden Mark 51 DNC   2.0
2 A Hula Bene 36.7 109 RNSYS Grantmyre John 75 DNC   2.0
2 A Magic Bus Farr 40 5095 RNSYS Hardy Greg -3 DNC   2.0
2 A Venturesome Farr30 47 RNSYS Maloney Ben 51 DNC   2.0
2 A McMac J105 506 RNSYS MacDonald Rory 87 DNC   2.0
2 A WISC J109 311 RNSYS Rafuse Paul 66 DNC   2.0
2 A Crackerjack!!! J35 25444 RNSYS Traves Peter 72 DNC   2.0
2 A Third Wave CC37 311 RNSYA Davies Steve 63 DNC   2.0
2 A Brilliance J120 144 RNSYS Calder Richard 51 DNC   2.0
2 A Black Pearl J120 51450 RNSYS Leighton Ross 51 DNC   2.0
2 A Team Ocean Melges 135 135   Roy John 27 DNC   2.0
2 A Helms Deep Soto40 54340 RNSYS Sutton Mike -12 DNC   2.0
2 A Koobalibra   59115 RNSYS Barlow Dave 63 DNC   2.0
2 A Ramillies Bene44.7 52556 RNSYS Wilson James 39 DNC   2.0

R5 - A Fleet - Aug 21/13

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 A One More Time Farr 30 USA 28 RNSYS Steeves / Gale Ed / Rob 51 1:20:17 1:36:52 1.0
2 A Wikked Mumm30 66 RNSYS Holden Mark 51 1:23:04 1:40:14 2.0
3 A Magic Bus Farr 40 5095 RNSYS Hardy Greg -3 1:17:22 1:43:00 3.0
4 A Hula Bene 36.7 109 RNSYS Grantmyre John 75 1:29:29 1:43:39 4.0
5 A Third Wave CC37 311 RNSYA Davies Steve 63 1:27:43 1:43:41 5.0
6 A WISC J109 311 RNSYS Rafuse Paul 66 1:29:01 1:44:41 6.0
7 A McMac J105 506 RNSYS MacDonald Rory 87 1:33:44 1:46:27 7.0
8 A Helms Deep Soto40 54340 RNSYS Sutton Mike -12 1:19:36 1:47:50 8.0
9 A Baboon J35 34434 RNSYS Smith Dave 72 1:33:21 1:48:40 9.0
10 A Black Pearl J120 51450 RNSYS Leighton Ross 51 1:37:18 1:57:24 10.0
11 A Venturesome Farr30 47 RNSYS Maloney Ben 51 DNC   11.0
11 A Crackerjack!!! J35 25444 RNSYS Traves Peter 72 DNC   11.0
11 A Brilliance J120 144 RNSYS Calder Richard 51 DNC   11.0
11 A Team Ocean Melges 135 135   Roy John 27 DNC   11.0
11 A Koobalibra   59115 RNSYS Barlow Dave 63 DNC   11.0
11 A Ramillies Bene44.7 52556 RNSYS Wilson James 39 DNC   11.0

R6 - A Fleet - Aug 21/13

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 A Team Ocean Melges 135 135   Roy John 27 0.42.52 0.53.58 1.0
2 A One More Time Farr 30 USA 28 RNSYS Steeves / Gale Ed / Rob 51 0:57:42 1:09:37 2.0
3 A Venturesome Farr30 47 RNSYS Maloney Ben 51 0:59:17 1:11:32 3.0
4 A McMac J105 506 RNSYS MacDonald Rory 87 1:07:20 1:16:28 4.0
5 A Wikked Mumm30 66 RNSYS Holden Mark 51 1:03:27 1:16:34 5.0
6 A Black Pearl J120 51450 RNSYS Leighton Ross 51 1:04:16 1:17:33 6.0
7 A Crackerjack!!! J35 25444 RNSYS Traves Peter 72 1:15:09 1:27:29 7.0
8 A Koobalibra   59115 RNSYS Barlow Dave 63 1.14.25 1.27.58 8.0
9 A Hula Bene 36.7 109 RNSYS Grantmyre John 75 1:16:35 1:28:43 9.0
10 A WISC J109 311 RNSYS Rafuse Paul 66 1:17:00 1:30:33 10.0
11 A Baboon J35 34434 RNSYS Smith Dave 72 1:20:28 1:33:41 11.0
12 A Magic Bus Farr 40 5095 RNSYS Hardy Greg -3 DNC   12.0
12 A Third Wave CC37 311 RNSYA Davies Steve 63 DNC   12.0
12 A Brilliance J120 144 RNSYS Calder Richard 51 DNC   12.0
12 A Helms Deep Soto40 54340 RNSYS Sutton Mike -12 DNC   12.0
12 A Ramillies Bene44.7 52556 RNSYS Wilson James 39 DNC   12.0

Race 1 - B Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 B Highlander Dehler 34440 RNSYS Pride Dan 126 1:04:38 1:09:00 1.0
2 B Silver Woman J29 84375 RNSYS Childs Andrew 108 1:04:29 1:10:48 2.0
3 B Flux J30 256 RNSYS McNeil Jordan 135 1:09:23 1:13:04 3.0
4 B Mischief CC 40 22440 RNSYS Jeff Coswell 87 1:06:13 1:15:12 4.0
5 B Goat whisperer J80 121 RNSYS Robertson Dale 123 1:15:15 1:20:42 5.0
6 B Equilibrium Sigma33 34342 RNSYS Napier Michael 150 1:19:46 1:22:08 6.0
7 B Just add Water J30 068 RNSYS Baker Jesleine 135 1:25:48 1:30:21 7.0
8 B JZeusII9 J29 72 RNSYS Hestletine John 126 DNC   8.0
8 B Glenesk Tartan 32 RNSYS Archibald Michael 108 DNC   8.0
8 B Foxfire J29 57 RNSYS Morrison Mac 108 DNC   8.0
8 B Agent 99 CC99 99050 RNSYS Crutcher Rob 99 DNC   8.0
8 B Satisfaction J29 63 RNSYS Mason Jim 108 DNC   8.0
8 B Favorite Child J29 235 RNSYS Norwood Erin/Carlisle 108 DNC   8.0
8 B Seasmoke Bavaria 38 543999 RNSYS Evans Mike 123 DNC   8.0

R2 - B Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 B Silver Woman J29 84375 RNSYS Childs Andrew 108 0:54:22 0:59:42 1.0
2 B Highlander Dehler 34440 RNSYS Pride Dan 126 0:58:50 1:02:49 2.0
3 B Goat whisperer J80 121 RNSYS Robertson Dale 123 1:01:38 1:06:06 3.0
4 B Flux J30 256 RNSYS McNeil Jordan 135 1:05:12 1:08:39 4.0
5 B Mischief CC 40 22440 RNSYS Jeff Coswell 105 1:02:37 1:09:05 5.0
6 B Favorite Child J29 235 RNSYS Norwood Erin/Carlisle 108 1:08:26 1:15:08 6.0
7 B JZeusII9 J29 72 RNSYS Hestletine John 126 DNC   8.0
7 B Glenesk Tartan 32 RNSYS Archibald Michael 108 RET   8.0
7 B Foxfire J29 57 RNSYS Morrison Mac 108 DNC   8.0
7 B Agent 99 CC99 99050 RNSYS Crutcher Rob 99 DNC   8.0
7 B Satisfaction J29 63 RNSYS Mason Jim 108 DNC   8.0
7 B Equilibrium Sigma33 34342 RNSYS Napier Michael 150 DNC   8.0
7 B Just add Water J30 068 RNSYS Baker Jesleine 135 DNC   8.0
7 B Seasmoke Bavaria 38 543999 RNSYS Evans Mike 123 DNC   8.0

R3 - B Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 B Highlander Dehler 34440 RNSYS Pride Dan 126 0:37:44 0:40:17 1.0
2 B Goat whisperer J80 121 RNSYS Robertson Dale 123 0:38:47 0:41:36 2.0
3 B Glenesk Tartan 32 RNSYS Archibald Michael 108 0:38:24 0:42:10 3.0
4 B Mischief CC 40 22440 RNSYS Jeff Coswell 87 0:37:59 0:43:08 4.0
5 B JZeusII9 J29 72 RNSYS Hestletine John 126 0:42:33 0:45:26 5.0
6 B Satisfaction J29 63 RNSYS Mason Jim 108 0:42:57 0:47:09 6.0
7 B Just add Water J30 068 RNSYS Baker Jesleine 135 1:00:00 1:03:11 7.0
8 B Silver Woman J29 84375 RNSYS Childs Andrew 108 DNC   8.0
8 B Flux J30 256 RNSYS McNeil Jordan 135 DNC   8.0
8 B Foxfire J29 57 RNSYS Morrison Mac 108 DNC   8.0
8 B Agent 99 CC99 99050 RNSYS Crutcher Rob 99 DNC   8.0
8 B Favorite Child J29 235 RNSYS Norwood Erin/Carlisle 108 DNC   8.0
8 B Equilibrium Sigma33 34342 RNSYS Napier Michael 150 DNC   8.0
8 B Seasmoke Bavaria 38 543999 RNSYS Evans Mike 123 DNC   8.0

R4 - B Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Place Points
1 B Silver Woman J29 84375 RNSYS Childs Andrew 108 DNC 1.0
1 B Highlander Dehler 34440 RNSYS Pride Dan 126 DNC 1.0
1 B Goat whisperer J80 121 RNSYS Robertson Dale 123 DNC 1.0
1 B JZeusII9 J29 72 RNSYS Hestletine John 126 DNC 1.0
1 B Flux J30 256 RNSYS McNeil Jordan 135 DNC 1.0
1 B Mischief CC 40 22440 RNSYS Jeff Coswell 87 DNC 1.0
1 B Glenesk Tartan 32 RNSYS Archibald Michael 108 DNC 1.0
1 B Foxfire J29 57 RNSYS Morrison Mac 108 DNC 1.0
1 B Agent 99 CC99 99050 RNSYS Crutcher Rob 99 DNC 1.0
1 B Satisfaction J29 63 RNSYS Mason Jim 108 DNC 1.0
1 B Favorite Child J29 235 RNSYS Norwood Erin/Carlisle 108 DNC 1.0
1 B Equilibrium Sigma33 34342 RNSYS Napier Michael 150 DNC 1.0
1 B Just add Water J30 068 RNSYS Baker Jesleine 135 DNC 1.0
1 B Seasmoke Bavaria 38 543999 RNSYS Evans Mike 123 DNC 1.0

R5 - B Fleet - Aug 21/13

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 B Silver Woman J29 84375 RNSYS Childs Andrew 108 1:04:42 1:11:02 1.0
2 B Highlander Dehler 34440 RNSYS Pride Dan 126 1:07:00 1:11:32 2.0
3 B JZeusII9 J29 72 RNSYS Hestletine John 126 1:07:55 1:12:30 3.0
4 B Goat whisperer J80 121 RNSYS Robertson Dale 123 1:09:00 1:14:00 4.0
5 B Agent 99 CC99 99050 RNSYS Crutcher Rob 99 1:06:30 1:14:04 5.0
6 B Mischief CC 40 22440 RNSYS Jeff Coswell 105 1:07:42 1:14:41 6.0
7 B Flux J30 256 RNSYS McNeil Jordan 135 1:11:10 1:14:56 7.0
8 B Seasmoke Bavaria 38 543999 RNSYS Evans Mike 123 1:25:33 1:31:45 8.0
9 B Glenesk Tartan 32 RNSYS Archibald Michael 108 DNC   9.0
9 B Foxfire J29 57 RNSYS Morrison Mac 108 DNC   9.0
9 B Satisfaction J29 63 RNSYS Mason Jim 108 DNC   9.0
9 B Favorite Child J29 235 RNSYS Norwood Erin/Carlisle 108 DNC   9.0
9 B Equilibrium Sigma33 34342 RNSYS Napier Michael 150 DNC   9.0
9 B Just add Water J30 068 RNSYS Baker Jesleine 135 DNC   9.0

R6 - B Fleet - Aug 21/13

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:50:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 B JZeusII9 J29 72 RNSYS Hestletine John 126 0:52:57 0:56:32 1.0
2 B Silver Woman J29 84375 RNSYS Childs Andrew 108 0:51:49 0:56:54 2.0
3 B Goat whisperer J80 121 RNSYS Robertson Dale 123 0:57:55 1:02:07 3.0
4 B Foxfire J29 57 RNSYS Morrison Mac 108 0:57:37 1:03:16 4.0
5 B Flux J30 256 RNSYS McNeil Jordan 135 1:00:49 1:04:03 5.0
6 B Highlander Dehler 34440 RNSYS Pride Dan 126 1:00:02 1:04:05 6.0
7 B Mischief CC 40 22440 RNSYS Jeff Coswell 87 1:03:23 1:11:59 7.0
8 B Glenesk Tartan 32 RNSYS Archibald Michael 108 DNC   8.0
8 B Agent 99 CC99 99050 RNSYS Crutcher Rob 99 DNC   8.0
8 B Satisfaction J29 63 RNSYS Mason Jim 108 DNC   8.0
8 B Favorite Child J29 235 RNSYS Norwood Erin/Carlisle 108 DNC   8.0
8 B Equilibrium Sigma33 34342 RNSYS Napier Michael 150 DNC   8.0
8 B Just add Water J30 068 RNSYS Baker Jesleine 135 DNC   8.0
8 B Seasmoke Bavaria 38 543999 RNSYS Evans Mike 123 DNC   8.0

Race 1 - C Fleet

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 C Yellow Kirby Kirby 25 27 RNSYS Ritchie Alex 171 0:50:46 0:50:42 1.0
2 C Hypewave J24 3968 RNSYS Veinot Chris 162 0:53:51 0:54:29 2.0
3 C Moto Moto Soling 80 RNSYS Kazan Fazim 156 0:54:39 0:55:46 3.0
4 C Hornpipe Bluenose 45 RNSYS Murphy Matt 240 1:03:03 0:57:17 4.0
5 C Luna J22 787 RNSYS Landry Mary Lou 177 0:58:55 0:58:20 5.0
6 C Overdrawn J22 76 RNSYS Adams William 177 1:01:49 1:01:12 6.0
7 C Turning for Turtles J24 4101 RNSYS LaRoche Sarah 162 1:02:06 1:02:49 7.0
8 C Gem J22 601 RNSYS Greenwood Peter 177 1:04:25 1:03:46 8.0
9 C Black Russian Kirby 25 85 RNSYS Coughlin Margo 171 1:04:21 1:04:15 9.0
10 C Kapalua J22 311 RNSYS Lang Beno 177 1:10:45 1:10:03 10.0
11 C Sunnyvale J24 3599 RNSYS Wickwire Peter 162 DNC   11.0
11 C Juvenile Deliquant J24 4013 RNSYS Murphy Ted 162 DNC   11.0
11 C Hummin Soling 230 RNSYS Haliburton Bill 156 DNC   11.0
11 C Jammin J24 42 RNSYS Hamblin Nick 162 DNC   11.0
11 C Sticky Fingers J24 2246 RNSYS Whynot John 162 DNC   11.0
11 C Barely Legal J24 2917 RNSYS Jono Reid 162 DNC   11.0
11 C Fred J24 3717 RNSYS Traves Michael 162 DNC   11.0
11 C Osprey Bene 30.5 41848 RNSYS MacEachern Todd 165 DNC   11.0
11 C Acoustic Shark 24 104 RNSYS Sargeant Peter 228 DNC   11.0
11 C Adrenaline Rush J24 4331 RNSYS Blunden Gregory 162 DNC   11.0
11 C Sambro J22 2 RNSYS Palardy Daniel 189 DNC   11.0

R2 - C Fleet

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 C Sticky Fingers J24 2246 RNSYS Whynot John 162 0:48:10 0:48:44 1.0
2 C Juvenile Deliquant J24 4013 RNSYS Murphy Ted 162 0:49:43 0:50:18 2.0
3 C Yellow Kirby Kirby 25 27 RNSYS Ritchie Alex 171 0:51:32 0:51:28 3.0
4 C Sunnyvale J24 3599 RNSYS Wickwire Peter 162 0:51:11 0:51:47 4.0
5 C Hummin Soling 230 RNSYS Haliburton Bill 156 0:51:17 0:52:20 5.0
6 C Hypewave J24 3968 RNSYS Veinot Chris 162 0:52:12 0:52:48 6.0
7 C Overdrawn J22 76 RNSYS Adams William 177 0:55:09 0:54:36 7.0
8 C Kapalua J22 311 RNSYS Lang Beno 177 0:56:33 0:55:59 8.0
9 C Jammin J24 42 RNSYS Hamblin Nick 162 0:55:32 0:56:11 9.0
10 C Hornpipe Bluenose 45 RNSYS Murphy Matt 240 1:01:56 0:56:16 10.0
11 C Fred J24 3717 RNSYS Traves Michael 174 0:56:55 0:56:35 11.0
12 C Osprey Bene 30.5 41848 RNSYS MacEachern Todd 165 0:56:24 0:56:49 12.0
13 C Black Russian Kirby 25 85 RNSYS Coughlin Margo 171 0:59:26 0:59:21 13.0
14 C Luna J22 787 RNSYS Landry Mary Lou 189 1:02:06 1:00:27 14.0
15 C Gem J22 601 RNSYS Greenwood Peter 189 1:02:16 1:00:37 15.0
16 C Turning for Turtles J24 4101 RNSYS LaRoche Sarah 162 1:00:23 1:01:05 16.0
17 C Moto Moto Soling 80 RNSYS Kazan Fazim 156 DNC   17.0
17 C Barely Legal J24 2917 RNSYS Jono Reid 162 DNC   17.0
17 C Acoustic Shark 24 104 RNSYS Sargeant Peter 228 DNC   17.0
17 C Adrenaline Rush J24 4331 RNSYS Blunden Gregory 162 DNC   17.0
17 C Sambro J22 2 RNSYS Palardy Daniel 189 DNC   17.0

R3 - C Fleet

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 C Juvenile Deliquant J24 4013 RNSYS Murphy Ted 162 0:27:43 0:28:02 1.0
2 C Sunnyvale J24 3599 RNSYS Wickwire Peter 162 0:28:51 0:29:11 2.0
3 C Yellow Kirby Kirby 25 27 RNSYS Ritchie Alex 171 0:29:25 0:29:22 3.0
4 C Kapalua J22 311 RNSYS Lang Beno 177 0:30:20 0:30:02 4.0
5 C Moto Moto Soling 80 RNSYS Kazan Fazim 156 0:29:50 0:30:27 5.0
6 C Fred J24 3717 RNSYS Traves Michael 162 0:30:43 0:31:04 6.0
7 C Acoustic Shark 24 104 RNSYS Sargeant Peter 228 0:33:50 0:31:14 7.0
8 C Hypewave J24 3968 RNSYS Veinot Chris 162 0:31:00 0:31:22 8.0
9 C Hornpipe Bluenose 45 RNSYS Murphy Matt 240 0:34:45 0:31:34 9.0
10 C Overdrawn J22 76 RNSYS Adams William 177 0:32:00 0:31:41 10.0
11 C Luna J22 787 RNSYS Landry Mary Lou 177 0:32:06 0:31:47 11.0
12 C Gem J22 601 RNSYS Greenwood Peter 177 0:33:34 0:33:14 12.0
13 C Osprey Bene 30.5 41848 RNSYS MacEachern Todd 165 0:33:10 0:33:24 13.0
14 C Barely Legal J24 2917 RNSYS Jono Reid 162 0:35:07 0:35:32 14.0
15 C Black Russian Kirby 25 85 RNSYS Coughlin Margo 171 0:35:49 0:35:46 15.0
16 C Sambro J22 2 RNSYS Palardy Daniel 189 0:39:51 0:38:47 16.0
17 C Hummin Soling 230 RNSYS Haliburton Bill 156 DNC   17.0
17 C Jammin J24 42 RNSYS Hamblin Nick 162 DNC   17.0
17 C Sticky Fingers J24 2246 RNSYS Whynot John 162 DNC   17.0
17 C Adrenaline Rush J24 4331 RNSYS Blunden Gregory 162 DNC   17.0
17 C Turning for Turtles J24 4101 RNSYS LaRoche Sarah 162 DNC   17.0

R4 - C Fleet

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 C Moto Moto Soling 80 RNSYS Kazan Fazim 156 0:39:39 0:40:28 1.0
2 C Overdrawn J22 76 RNSYS Adams William 189 0:45:38 0:44:25 2.0
3 C Gem J22 601 RNSYS Greenwood Peter 189 0:45:39 0:44:26 3.0
4 C Kapalua J22 311 RNSYS Lang Beno 189 0:45:40 0:44:27 4.0
5 C Luna J22 787 RNSYS Landry Mary Lou 189 0:48:34 0:47:16 5.0
6 C Yellow Kirby Kirby 25 27 RNSYS Ritchie Alex 171 DNC   6.0
6 C Sunnyvale J24 3599 RNSYS Wickwire Peter 162 DNC   6.0
6 C Juvenile Deliquant J24 4013 RNSYS Murphy Ted 162 DNC   6.0
6 C Hypewave J24 3968 RNSYS Veinot Chris 162 DNC   6.0
6 C Hummin Soling 230 RNSYS Haliburton Bill 156 DNC   6.0
6 C Jammin J24 42 RNSYS Hamblin Nick 162 DNC   6.0
6 C Hornpipe Bluenose 45 RNSYS Murphy Matt 240 DNC   6.0
6 C Sticky Fingers J24 2246 RNSYS Whynot John 162 DNC   6.0
6 C Barely Legal J24 2917 RNSYS Jono Reid 162 DNC   6.0
6 C Fred J24 3717 RNSYS Traves Michael 162 DNC   6.0
6 C Osprey Bene 30.5 41848 RNSYS MacEachern Todd 165 DNC   6.0
6 C Acoustic Shark 24 104 RNSYS Sargeant Peter 228 DNC   6.0
6 C Black Russian Kirby 25 85 RNSYS Coughlin Margo 171 DNC   6.0
6 C Adrenaline Rush J24 4331 RNSYS Blunden Gregory 162 DNC   6.0
6 C Turning for Turtles J24 4101 RNSYS LaRoche Sarah 162 DNC   6.0
6 C Sambro J22 2 RNSYS Palardy Daniel 189 DNC   6.0

R5 - C Fleet - Aug 21/13

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:53:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 C Sunnyvale J24 3599 RNSYS Wickwire Peter 162 0:42:18 0:42:48 1.0
2 C Hummin Soling 230 RNSYS Haliburton Bill 156 0:42:45 0:43:38 2.0
3 C Juvenile Deliquant J24 4013 RNSYS Murphy Ted 162 0:43:37 0:44:07 3.0
4 C Jammin J24 42 RNSYS Hamblin Nick 162 0:44:37 0:45:08 4.0
5 C Adrenaline Rush J24 4331 RNSYS Blunden Gregory 162 0:44:45 0:45:16 5.0
6 C Barely Legal J24 2917 RNSYS Jono Reid 162 0:44:47 0:45:18 6.0
7 C Luna J22 787 RNSYS Landry Mary Lou 177 0:46:09 0:45:41 7.0
8 C Kapalua J22 311 RNSYS Lang Beno 189 0:47:58 0:46:41 8.0
9 C Hypewave J24 3968 RNSYS Veinot Chris 162 0:46:15 0:46:47 9.0
10 C Black Russian Kirby 25 85 RNSYS Coughlin Margo 171 0:49:52 0:49:48 10.0
11 C Osprey Bene 30.5 41848 RNSYS MacEachern Todd 165 0:49:59 0:50:21 11.0
12 C Gem J22 601 RNSYS Greenwood Peter 177 0:51:11 0:50:40 12.0
13 C Yellow Kirby Kirby 25 27 RNSYS Ritchie Alex 171 DNC   13.0
13 C Moto Moto Soling 80 RNSYS Kazan Fazim 156 DNC   13.0
13 C Overdrawn J22 76 RNSYS Adams William 177 DNC   13.0
13 C Hornpipe Bluenose 45 RNSYS Murphy Matt 240 DNC   13.0
13 C Sticky Fingers J24 2246 RNSYS Whynot John 162 DNC   13.0
13 C Fred J24 3717 RNSYS Traves Michael 162 DNC   13.0
13 C Acoustic Shark 24 104 RNSYS Sargeant Peter 228 DNC   13.0
13 C Turning for Turtles J24 4101 RNSYS LaRoche Sarah 162 DNC   13.0
13 C Sambro J22 2 RNSYS Palardy Daniel 189 DNC   13.0

R6 - C Fleet - Aug 21/13

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:55:00
Rank Fleet Boat_Name Boat_Type Sail_Number Club lastname firstname Handicap Elapsed Corrected Points
1 C Yellow Kirby Kirby 25 27 RNSYS Ritchie Alex 171 0:49:09 0:49:05 1.0
2 C Sunnyvale J24 3599 RNSYS Wickwire Peter 162 0:48:48 0:49:22 2.0
3 C Barely Legal J24 2917 RNSYS Jono Reid 162 0:49:23 0:49:58 3.0
4 C Jammin J24 42 RNSYS Hamblin Nick 162 0:51:15 0:51:51 4.0
5 C Juvenile Deliquant J24 4013 RNSYS Murphy Ted 162 0:51:47 0:52:23 5.0
6 C Osprey Bene 30.5 41848 RNSYS MacEachern Todd 183 1:02:37 1:01:28 6.0
7 C Fred J24 3717 RNSYS Traves Michael 162 1:01:14 1:01:57 7.0
8 C Moto Moto Soling 80 RNSYS Kazan Fazim 156 DNC   9.0
8 C Hypewave J24 3968 RNSYS Veinot Chris 162 DNC   9.0
8 C Hummin Soling 230 RNSYS Haliburton Bill 156 DNC   9.0
8 C Kapalua J22 311 RNSYS Lang Beno 177 DNC   9.0
8 C Overdrawn J22 76 RNSYS Adams William 177 DNC   9.0
8 C Luna J22 787 RNSYS Landry Mary Lou 177 DNC   9.0
8 C Hornpipe Bluenose 45 RNSYS Murphy Matt 240 DNC   9.0
8 C Sticky Fingers J24 2246 RNSYS Whynot John 162 DNC   9.0
8 C Gem J22 601 RNSYS Greenwood Peter 177 RET   9.0
8 C Acoustic Shark 24 104 RNSYS Sargeant Peter 228 DNC   9.0
8 C Black Russian Kirby 25 85 RNSYS Coughlin Margo 171 DNC   9.0
8 C Adrenaline Rush J24 4331 RNSYS Blunden Gregory 162 DNC   9.0
8 C Turning for Turtles J24 4101 RNSYS LaRoche Sarah 162 DNC   9.0
8 C Sambro J22 2 RNSYS Palardy Daniel 189 DNC   9.0Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com